سلام ، به سایت شرکت پترو صنعت اصفهان خوش آمدید.
اصفهان – خیابان شریف واقفی - جنب مسجد شجره – ساختمان مسعود 3 – طبقه 3
کد پستی : 8154714331

پروژه های EPC

مخازن صادراتی و تاسیسات مربوطه  (فاز اول و دوم)  پتروشیمی اصفهان سال 1390مخازن صادراتی و تاسیسات مربوطه  (فاز اول و دوم)  پتروشیمی اصفهان سال 1390

مخازن صادراتی و تاسیسات مربوطه  (فاز اول و دوم)  پتروشیمی اصفهان سال 1390

عملیات نصب و راه اندازی تجهیزات برق و ابزار دقیق پتروشیمی لرستانعملیات نصب و راه اندازی تجهیزات برق و ابزار دقیق پتروشیمی لرستان

عملیات نصب و راه اندازی تجهیزات برق و ابزار دقیق پتروشیمی لرستان

طرح توسعه واحد مخازن شرکت بازرگانی و خدمات بندری  سال 1390طرح توسعه واحد مخازن شرکت بازرگانی و خدمات بندری  سال 1390

طرح توسعه واحد مخازن شرکت بازرگانی و خدمات بندری  سال 1390

طرح توسعه مخازن داخلی پتروشیمی اصفهان سال 1390طرح توسعه مخازن داخلی پتروشیمی اصفهان سال 1390

طرح توسعه مخازن داخلی پتروشیمی اصفهان سال 1390

انجام عملیات لوله کشی 5 واحد عملیاتی مجتمع پتروشیمی کارون 2

انجام عملیات لوله کشی 5 واحد عملیاتی مجتمع پتروشیمی کارون 2