سلام ، به سایت شرکت پترو صنعت اصفهان خوش آمدید.
اصفهان – خیابان شریف واقفی - جنب مسجد شجره – ساختمان مسعود 3 – طبقه 3
کد پستی : 8154714331

هیات مدیره شرکت پتروصنعت اصفهان

پتروصنعت
  • آقای مجتبی مهاجری رئیس هیات مدیره
  • آقای ناصر محمودی نائب رئیس هیات مدیره
  • آقای مسعود کیانی عضو هیات مدیره
  • آقای محمد رضا صدیقی عضو هیات مدیره
  • آقای سجاد نوری زاد عضو هیات مدیره