سلام ، به سایت شرکت پترو صنعت اصفهان خوش آمدید.
اصفهان – خیابان شریف واقفی - جنب مسجد شجره – ساختمان مسعود 3 – طبقه 3
کد پستی : 8154714331

پروژه های تعمیر و نگهداشت

پروژه های  نگهداشت و تعمیرات با هدف ارائه خدمات نگهداری و تعمیرات روتین شامل تعمیرات روزانه،هفتگی، ماهانه، دما سنجی و … و همچنین تعمیرات پیشگیرانه، تعمیرات ضروری و … ایجاد شده اند.