شرکت پترو صنعت اصفهان

آلبوم های عکس

سایت مخازن ماهشهر

img_6596.jpg

تعداد تصاویر: 12
استک های خارک

dsc00010.jpg

تعداد تصاویر: 5
بوشهر

sdc12470.jpg

تعداد تصاویر: 10
لرستان

03.jpg

تعداد تصاویر: 5
تعمیرات اساسی

224.jpg

تعداد تصاویر: 5