سلام ، به سایت شرکت پترو صنعت اصفهان خوش آمدید.
اصفهان – خیابان شریف واقفی - جنب مسجد شجره – ساختمان مسعود 3 – طبقه 3
کد پستی : 8154714331

پروژه ها

پروژه تعمیرات اساسی پتروشیمی اصفهان مرداد 98

پروژه تعمیرات اساسی پتروشیمی اصفهان مرداد 98

تعمیرات اساسی پتروشیمی اصفهان 98

تعمیرات اساسی پتروشیمی اصفهان 98

مخازن صادراتی و تاسیسات مربوطه  (فاز اول و دوم)  پتروشیمی اصفهان سال 1390

مخازن صادراتی و تاسیسات مربوطه  (فاز اول و دوم)  پتروشیمی اصفهان سال 1390

عملیات نصب و راه اندازی تجهیزات برق و ابزار دقیق پتروشیمی لرستان

عملیات نصب و راه اندازی تجهیزات برق و ابزار دقیق پتروشیمی لرستان

طرح توسعه واحد مخازن شرکت بازرگانی و خدمات بندری  سال 1390

طرح توسعه واحد مخازن شرکت بازرگانی و خدمات بندری  سال 1390

طرح توسعه مخازن داخلی پتروشیمی اصفهان سال 1390

طرح توسعه مخازن داخلی پتروشیمی اصفهان سال 1390