معرفی اعضای هیئت مدیره


IMG_7329
مسعود کیانی مدیر عامل
شرکت پترو صنعت اصفهان

سوابق شغلی دکتر کیانی

 • مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت پتروصنعت اصفهان از سال 1394 تا کنون
 • دبیروعضو هيأت مديره شركت ره آوران فنون پتروشيمي از سال 79 لغایت 88
 • عضو كميسيون معاملات شركت ره آوران فنون پتروشيمي از سال 82 لغایت 88
 • مدیر مالی شرکت ره آواران فنون پتروسیمی از سال 79 لغایت 88
 • عضو ناظر کمسیون معاملات شرکت پتروشیمی رازی از سال 80 لغایت 82
 • رييس هیات مدیره شرکت کارگزاری بهین پویا از سال 1392 تا کنون
 • حسابرس و حسابرس ارشد سازمان حسابرسي از سال 70 لغایت 76
 • مدیر حسابرسي داخلی شركت پتروشيمي اصفهان از سال 88 لغایت 91
 • مدیر اداري و منابع انساني شركت پتروشيمي اصفهان از سال 92 لغایت 94
 • عضو کمسیون معاملات شرکت پتروشیمی اصفهان از سال 94 لغایت 95
 • مشاور سرمایه گذاری در بورس و اوراق بهادار
 • عضو هیأت علمی مرکز پژوهش و آموزش مدیریت ایران
 • عضو باشگاه نوابغ مدیریت ایران
 • عضو چهره های ماندگار صنعت، معدن و تجارت ایران
 • عضو کانون انجمن صنفی کارفرمایان استان اصفهان
 • دارای اعتبار نامه مدیریت از مجمع جهانی رهبران اقتصادی کشورهای اسلامی
 • مدرس دانشگاه
 • مؤلف کتاب مدیریت نوین در عرصه جهانی
 • مدرس دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان صنعت نفت ازسال 77 لغایت 88
 • دارای تندیس زرین و لوح نشان مدیر موفق ملی در سطح جهان اسلام از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران
 • مدیر نمونه سال 1380 در سطح شرکت ملی صنایع پتروشیمی
 • مدير اداري و حقوقي شركت پتروصنعت اصفهان از سال 91 لغایت 92
 • عضو شوراي همياري و مشاركت كاركنان شركت ره آوران فنون پتروشيمي از سال 81 لغایت 88
 • مشاور مدير عامل در امور مالي و مجامع شركت ره آوران فنون پتروشيمي از سال 87 لغایت 88
 • دبير هيأت مديره شركت ره آوران فنون پتروشيمي از سال 79 لغایت 88
 • سندرس شركت پتروشيمي بندر امام از سال 76 لغایت 79
مجتبی مهاجری رییس هیئت مدیره
شرکت پترو صنعت اصفهان
photo9521096685
حسین کوچک زاده خیابانی نائب رئیس هیئت مدیره
شرکت پترو صنعت اصفهان
photo9484859869
علیرضا زمانی عضو هیئت مدیره
شرکت پترو صنعت اصفهان
photo9521096664
حسین عموشاهی عضو هیئت مدیره
شرکت پترو صنعت اصفهان